Fleming

Fleming

70

Biosittning: 70 personer
Skolsittning: 40 personer
U-sittning: 26 personer
Ö-sittning: 30 personer
Styrelsesittning: 28 personer

Se förklaring

Wifi

Tillgång till wifi i hela konferensanläggningen

Utrustning

Touch screen, projektor samt whiteboard