Vad sittningsalternativen betyder

Biosittning

Biosittning

Klassrumssittning

Skolsittning

U-sittning

U-sittning

Ö-sittning

Ö-sittning

Styrelsesittning

Styrelsesittning